Lineární algebra pro lidi, kteří se domnívají, že je zajímavá aplikace Frobeniovy věty právě h(Ā). Kdy přijde důchod?

Salární počáteční úloha (1.58), (1.59), kde ? ∈ ?1(R) a ?0 ∈ L∞(R) má jednoznačné entropické řešení ?(?, ?) ∈ L∞(R × R+).

ŽENSKÝ INTEGRÁL VS. MUŽSKÝ INTEGRÁL

Jakobián transformace vypadá jako AlzHAMMER

Pokud jste často ve stresu,  máte buď ? ∈ B0. Symbolem ?∞(?) značme množinu všech měřitelných funkcí ? (přesněji: tříd funkcí skoro všude na ? navzájem rovných). Nejmenší konstanta ? s touto vlastností se nazývá ?∞-normou funkce ?, tzn. jedním z prvních. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvadratické pexeso?

TAK JAK DOMINUJE V UČEBNICÍCH? Transformací do polárních souřadnic určete obsah rovinné oblasti ohraničené lemniskátou (x2 + y2)2 = 2(x2 − y2), A BUDETE ZDRAVÍ.“

TOXOPLAZÍK

Monoizotopické kočičí prvky

Z KOČEK CHYTNETE f(ξi,ηj,ζk).ΔGijk

Jestliže pro m→∞,n→∞, p→∞ a Δxi →0,Δyj →0,Δzk →0 pro všechna i=1,2,K, j=1,2,K,k=1,2,K, existuje limita mnplim ∑ ∑ ∑ f (ξi ,η j , ζ k ).Δxi .Δy j .Δzk , (17) m→∞,n→∞,p→∞ i=1 j=1k=1Δxi →0,Δy j →0,Δzk →0 nazveme ji trojrozměrným (trojným) integrálem funkce f (x, y, z) v kvádru G a označíme ∫∫∫ f (x, y, z)dxdydz.

Výraz schizofrenie původně znamenal nerovnice pro oblast Ω , která je ohraničena plochami dvou paraboloidů z=1(x2+y2), z=4−1(x2+y2).

Pevný uhličitan vápenatý z mazlivých koček se při zahřátí rozkládá na pevný oxid vápenatý a plynný oxid uhličitý podle rovnice: CaCO3 (s) = CaO (s) + CO2 (g). Zamyslete se nad počtem fází a složek v soustavě, která vznikla částečným rozkladem čistého vápence v uzavřeném evakuovaném reaktoru. Počet základních částic v soustavě o látkovém množství 1 mol udává Avogadrova konstanta N (N = 6,022⋅1023 mol-1).

LIDÉ NAKAŽENÍ TOXOPLASMOU promítají oblast Ω kolmo do souřadnicové roviny os x. Z toho vyplývá SEBEVRAŽDa.

Vazba typu σ – je tvořena vazebnými σ-orbitaly. Pravděpodobnost výskytu elektronu je největší na spojnici jader vázaných atomů. Vazebné σ -orbitaly jsou prostorově charakteristicky orientovány a určují základní tvar molekuly.

KDYŽ MÁTE KOČIČKU, NEJSPÍŠ MÁTE RÁDI KOČIČKY

Vědecký důkaz spočívá v míře ?. Nazývá se Lebesgueova–Borelova míra. Buď nyní (R?, B0, ?0) zúplněním (R?, B, ?). Míru ?0 pak nazýváme Lebesgueovou mírou a systém B0 systémem lebesgueovsky měřitelných množin.

PSYCHOBABI

Na šílenství je systém množin

Monotone convergence theorem

Například ADHD. Pokud bychom měli řešit kubickou rovnici, která nespadá do případů ADHD, nezbylo by nám už nic jiného, než použít Cardanovy vzorce. Jejich odvození ale není jednoduché, vyžaduje znalosti z teorie komplexních čísel a i značný matematický nadhled.

Nalézt hodnotu ADHD ale nemusí být vždy úplně jednoduché a nelze postupně dosazovat všechna celá čísla. Pokud ale kubickou rovnici upravíme na tvar x3 + px2 + qx + r = 0, kde x je neznámá, p, q, r jsou koeficienty z oboru celých čísel, pak platí, že kořen k dělí bezezbytku koeficient r.

ZDRAVÝCH LINEÁRNÍCH NEROVNIC

Cílem tohoto odstavce je objasnit pojem Riemannova trojrozměrného integrálu v obecné uzavřené prostorové oblasti a ukázat způsob.

SPOTŘEBA PSYCHOFARMÁŘŮ V MILIONECH VIDLÍ

Nejdelší jsou seriály v televizoru

Nejdelší celkovou průměrnou dobu seriálů uvádí Bohdalka a jsou v barvě a pohybu.

Jak se chránit?

Proti duševním chorobám se teď můžete pojistit

Většina pojišťoven v ČR invaliditu z duševních onemocnění nepojišťuje. A to přesto, že až 30 % invalidních důchodů u nás je přiznáno z důvodu psychické choroby, což jsme zjistili ze statistik pojišťovny Uniqa. Světová pojišťovací jednička je na tomto poli výjimkou. Životní pojištění není univerzální. Ovlivňuje ho životní styl, počet členů rodiny, věk a životní úroveň.

CHCETE SI UDRŽET ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ?

Průměrný invalidní důchod toho nejvyššího 3. stupně je jen 10 300 korun (58 % průměrné mzdy). Dokážete z toho vyžít?

Nastavte si životní pojištění správně. Tak, aby krylo skutečná rizika. Například právě invaliditu z duševních onemocnění. Sjednejte si schůzku s profíkem z Uniqa ještě dnes.

Proč má 75 % Čechů životní pojistku nastavenou špatně?

75 % smluv si lidé uzavírají na trvalé následky způsobené úrazem. Zbytečně. Ve skutečnosti je jen 15% trvalých následků způsobeno úrazy. Češi mají naopak velice podhodnocené pojistky na následky nemocí. Na nemoci je nastaveno jen 40% smluv versus reálných 85% invalidit způsobený nemocemi. A neuvěřitelných 30 % invalidit je způsobeno duševními nemocemi.

Nemoc si nevybírá

Slavní lidé postižení demencí

Aureola slávy dodává iluzi krásy, nesmrtelnosti a dokonalosti. Jenže novodobí bohové jsou ve skutečnosti lidé jako my.

Nejznámější a nejrozšířenější formou stařecké demence je Alzheimerova choroba. Ovšem objevitel nemoci, psychiatr Alois Alzheimer, byl nejdřív považován za „bláznivého lékaře s mikroskopem“. Mnichovský psychiatr zjistil základní mechanismus choroby: ukládání jednoho druhu bílkoviny v mozkové kůře vede k odumírání nervových buněk. Proč se ale usazuje, není jasné dodnes. Proto taky je tato nemoc stále neléčitelná. Umíme jen zpomalit průběh o několik měsíců až let. Nemoc postupně vede až ke ztrátě soběstačnosti. Narušuje myšlení, paměť i úsudek. V roce 1907 byla nemoc pokládána za vzácnost. Dnes postihuje každého dvacátého člověka nad 65 let.

Kredit: Profimedia
Ronald Reagan

Nejznámější oběť Alzheimerovy nemoci. Historici se dohadují o tom, zda chorobou trpěl už v době, kdy zastával prezidentský úřad. Porazila sověty stařecká demence?

Kredit: IMDB
Květa Fialová

Nezapomenutelná Tornádo Lou z filmu Limonádový Joe nyní žije v Alzheimercentru v pražských Průhonicích. Praktikuje buddhismus.

Kredit: Profimedia
Gabriel García Márquez

Kolumbijský nositel Nobelovy ceny za literaturu. Je paradoxní, že typickým tématem jeho knih byly: láska, smrt, samota a stárnutí. Přítel Fidela Castra s úžasně imaginativním mozkem zemřel na rakovinu v roce 2014 v pokročilém stadiu demence.

Kredit: Profimedia
Robin Williams

Slavný herec se ve svých 63letech (v roce 2014) rozhodl spáchat sebevraždu. Nemoc, kterou trpěl, se jmenuje „korová demence s Lewyho tělísky“. Způsobuje halucinace, potíže s motorikou a výkyvy v mentálních stavech. Je to chemická válka v mozku a člověk to neobjeví, dokud dotyčný nakonec nezemře. Pro toto onemocnění je typická kombinace demence, parkinsonismu (třesu), zrakových halucinací a paranoidně-perzekučních bludů. Nemocný se těžko orientuje v prostoru, nedokáže hovořit a má deficit pozornosti.

Kredit: Profimedia
Peter Falk

Neohrabaný a sympatický Columbo v baloňáku. Nejdřív usiloval o místo v CIA, později dělal analytika v Connecticut State Budget Bureau a nakonec byl nominován i na Oscara. Od svých tří let měl skleněné oko (po operaci nádoru), takže jeho filmová kariéra je obzvlášť obdivuhodná. V posledních několika letech svého života ale Falk kvůli Alzheimerově chorobě nepoznával ani tváře svých blízkých. „Nepamatuje si, co se stalo. Pamatuje si jen věci, které se nestaly,“ řekla tehdy jeho adoptivní dcera Catherine.

Kredit: Profimedia
Michael J. Fox

Celý život vypadá jako teenager a jeho tělo je teď tak trochu uvězněno v budoucnosti, stejně jako jeho postava Martyho McFlye z Návratu do budoucnosti. Herec, kterému je letos 55 let, byl vždy symbolem mládí Hollywoodu. Na YouTube je nyní vidět, jak se při rozhovorech zadrhává a nekontrolovaně se mu třese tělo, které ho už odmítá poslouchat. Svou nemoc zjistil už ve svých třiceti letech. Nějakou dobu vše tajil, ale po operaci mozku vyšel s pravdou ven a napsal o svých pocitech i autobiografickou knihu Klikař. Popisuje v ní, jak se mu až několikrát denně tělo přepíná z polohy „mám se docela dobře“ na „nezvládám své tělo ani motoriku“.

Kredit: Wikipedia
Omar Sharif

Egyptský herec a držitel tří Zlatých glóbů. Paměť mu zničila Alzheimerova choroba. Hvězda filmů Doktor Živago či Lawrence z Arábie před smrtí (2015) upadla do zmateného světa, v němž nikoho a nic nepoznávala. Syna se údajně ke konci života ptal na zdraví bývalé manželky Faten, která byla už rok po smrti.

Psycho Art

Umění demence

UMĚLEC WILLIAM UTERMOHLEN, KTERÝ BOJOVAL S DEGENERATIVNÍ MOZKOVOU CHOROBOU, KAŽDÝ ROK NAMALOVAL SVŮJ AUTOPORTRÉT.

Svůj první autoportrét (vlevo nahoře) William nakreslil v roce 1967. To ještě o své nemoci nevěděl. Krasavec s bohémskou tváří a pevnou rukou. Jenže v roce 1995 byla umělci žijícímu v Londýně diagnostikována Alzheimerova choroba. Dva roky po diagnóze Wílliam stvořil první obraz úžasné série autoportrétů dokumentující rozpad jeho mysli. Skončil v roce 2000 nejistým obrazem, kdy si už nemohl vzpomenout, kdo je a proč to vůbec maluje. Zemřel sedm let po své poslední malbě, v roce 2007.

Umělec William Utermohlen a postup choroby jeho vlastníma očima.