Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Vyplněním údajů na webové stránce www.patalie.cz souhlasí subjekt údajů („Subjekt“) se zpracováním, shromažďováním a uchováváním údajů. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo Subjektu („Údaje“). Správcem údajů je společnost Havas Worldwide Prague a.s., se sídlemLetenské sady 1500/80 (Expo 58) 170 00 Praha, Holešovice, IČO: 630 79 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3138 („Správce“), případně jiná třetí osobou pověřena Správcem („Zpracovatel“).

 

2. Účel zpracování údajů

2.1. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely Zpracovatele, zejména pro zasílání obchodních sdělení Subjektu prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy Subjekt přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly tato obchodní sdělení nadále zasílány, jinak na dobu neurčitou („Účel“).

 

3. Zpracovatel Údajů

3.1. Zpracovatelem Údajů jsou následující společnosti:
a) UNIQA Management Services, s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002

b) UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00, Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462

c) UNIQA penzijní společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 618 59 818, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692

d) UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012
UNIQA pojišťovna a.s. je členem skupiny UNIQA Insurance Group.

 

4. Způsob zpracování Údajů

4.1. Údaje mohou být zpracovány Správcem a Zpracovatelem za použití manuálních nebo automatizovaných způsobů zpracování. Správce prohlašuje, že bude Údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném k naplnění Účelu a zpracovávat je pouze v souladu s Účelem, k němuž byly shromážděny.

 

5. Práva Subjektu

5.1. Poskytnutím Údajů Správci bere Subjekt na vědomí, že Údaje poskytl dobrovolně, na dobu neurčitou, případně do doby dle článku 2.1 tohoto dokumentu.
5.2. Subjekt dále bere na vědomí, že mu přísluší práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona
5.3. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména:
a) právo přístupu k Údajům;
b) právo požadovat úpravu Údajů; a
c) právo kdykoliv souhlas se zpracováním Údajů bezplatně odvolat.